• image
 • image
 • image
 • image

 


  


Informacje kontaktowe

 

Poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na skypie: ibihz-uph    

 

Facebook: Instytut Bioinżynierii

 

Telefon: (+48) 25 6431267 (Poniedzialek - Piątek godz:  800-1300

 


 Rekrutacja na studia II stopnia


dwa kierunki-baner


baner aaga mały


 

Kierunek: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 

Studia I stopnia (czas trwania: 3,5 roku, uzyskany tytuł, inżynier) (więcej ...)

 • Bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego
 • Bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

Studia II stopnia (czas trwania: 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister inżynier) NOWOŚĆ!  (więcej ...)

 • Bioinżynieria produkcji żywności


 

Kierunek: MENADŻER  PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

NOWOŚĆ! kierunek praktyczny - Jedyny taki w Polsce 

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku, uzyskany tytuł: inżynier)  (więcej ...) 


 

Kierunek: ZOOTECHNIKA

Studia I stopnia (czas trwania: 3,5 roku, uzyskany tytuł: inżynier) (więcej ...)

 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego
 • hipologia
 • NOWOŚĆ! Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt (więcej...)

Studia II stopnia (czas trwania: 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister inżynier) (więcej ...)

 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
 • NOWOŚĆ! terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt (więcej...)

Studia III stopnia DOKTORANCKIE

czas trwania: 4 lata, uzyskany tytuł: doktor inżynier

  (więcej ...) 

  


 

belka nasza oferta

 Co u nas skończysz?

Dlaczego warto u nas studiować?

Studiując Zootechnikę zdobędziesz nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem towarowym, produkującym żywność pochodzenia zwierzęcego tj. mleko, zwierzęta rzeźne, jaja oraz zajmującym się hodowlą i chowem zwierząt różnych gatunków. 

 

Absolwenci Zootechniki uzyskają specjalistyczne, zgodne wymogami przepisów prawa, kompetencje zawodowe, których nie mają w programach nauczania absolwenci innych kierunków z zakresu produkcji rolnej.

 

Ukończenie tego kierunku umożliwi Ci zdobycie umiejętności i kwalifikacje w zakresie: produkcji, mieszania i dawkowania pasz, doboru zwierząt i technologii do danego kierunku produkcji, obsługi zwierząt, profilaktyki i rozpoznawania chorób, wykonywania zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych np. : dekornizacja, korekcje racic, pobieranie krwi, aplikacji preparatów, inseminacja i innych bez konieczności bezpośredniego korzystania z niektórych usług specjalistycznych np. weterynaryjnych.

 

Kierunek ten umożliwi także zdobycie kompetencji w zakresie oceny jakości, konserwacji, magazynowania, standaryzacji i wstępnego przetwarzania surowców zwierzęcych oraz ich obrotu w ramach sprzedaży bezpośredniej zgodnie z wymogami prawa.

 

Ponadto dla osób zdecydowanych prowadzić profesjonalną hodowlę, obsługę i tresurę zwierząt towarzyszących człowiekowi, użytkowanych do celów terapeutycznych oraz wspomagania ludzi w życiu codziennym i w pracy zawodowej różnych służb(np. policji, ratowniczych, celnych,  straży granicznych  i innych) proponujemy odrębną specjalność na II stopniu kierunku Zootechnika.

 

PRACA images pp

 Specjalista ds Sprzedaży

w dziale Trzody Chlewnej

 

 belka studia

Nasza kadra dydaktyczna jest wysoko wykwalifikowana (profesorowie i adiunkci) i przyjazna studentom.  Wszyscy nauczyciele są doświadczonymi wykładowcami, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Programy nauczania są nowoczesne, dostosowane do aktualnych potrzeb dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy.

 

Nasi Absolwenci są menadżerami w różnych branżowych firmach krajowych  i zagranicznych (przetwórstwo żywności i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwórnie pasz, obrót zwierzętami i produktami,  itp.)

 

Znaczna część absolwentów Zootechniki prowadzi własne, nowoczesne gospodarstwa rolne (fermy: bydła, drobiu, trzody chlewnej, hodowle koni i innych gatunków zwierząt), są wiodącymi producentami w regionie.  

 

Ponadto nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w: instytucjach państwowych i samorządowych (urzędach, agencjach rolnych i związanych z gospodarką żywnościową), bankach, firmach ubezpieczeniowych, służbach celnych, weterynaryjnych, są nauczycielami zawodu, naukowcami.  

 

 

belka wyposazenie

W przygotowaniu .... Przepraszamy

Ogłoszenia

belka aktualnosci

 

Szanowni dyplomanci

Trwa I etap konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chowu/hodowli bydła, drobiu i trzody chlewnej!!!

Do 15 listopada studenci mogą zgłaszać streszczenia prac dyplomowych.

Do wygrania płatny staż w De Heus oraz tablet.

Szanowni Studenci

Nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie organizacji praktyk studenckich wprowadzona Zarządzeniem Rektora Nr 84/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Wyżej wymienione zarządzenie wprowadza *nowe wzory porozumień* sprawie organizacji praktyk zawodowych. Zmiana polega na *usunięciu zapisu § 1 ust. 2 *_związanego z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich studentów studiów stacjonarnych. W związku z powyższym należy również zweryfikować poprawność wszystkich porozumień zawartych z instytucjami zewnętrznymi od roku akademickiego 2017/18 oraz tych, które zostały zawarte wcześniej i są realizowane po 1 października 2017 r.

Od roku akademickiego 2017/18 istnieje możliwość ubezpieczenia się studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków – są to ubezpieczenia imienne i nie obejmują wszystkich studentów – ubezpieczeniem objęci będą wyłącznie Ci,którzy wpłacą składkę ubezpieczeniową. Zwracam uwagę, że studenci przebywający na zajęciach prowadzonych w formie zajęć laboratoryjnych, terenowych oraz praktyk zawodowych i zajęć realizowanych poza terenem uczelni, gdzie planowane są wyjścia do instytucji zewnętrznych (w ramach przedmiotów) powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to często wymóg pracodawców przyjmujących na praktyki. Wobec powyższego, proszę o poinformowanie studentów o możliwości skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zorganizowanego przez UPH lub o konieczności ubezpieczenia się poza uczelnią, szczególnie na czas praktyk studenckich lub ww. zajęć.


Organizacja ubezpieczeń organizowanych przez uniwersytet na rok akademicki 2017/18:
- składkę należy opłacić w dziekanacie w terminie najpóźniej do dnia 18.11.2017 roku.
- roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 50 zł. przy sumie ubezpieczenia 28.000,-
- okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. na terenie uczelni jak i poza nią,
- szczegółowy zakres ubezpieczenia jak i ogólne warunki ubezpieczenia zamieszczone są na stronie internetowej UPH -


http://www.uph.edu.pl/parlament-studencki

dr hab. Anna Charuta, prof. nzw.
Prorektor ds. studiów

 

REKRUTACJA TRWA !!!

 

Rekrutacja p4a

 

JEŚLI CHCESZ BYĆ W NASZEJ DRUŻYNIE TO ZAJRZYJ :)

 

 

Zapraszamy maturzystów do studiowania na kierunku ZOOTECHNIKA

REJESTRACJA:  https://irk.uph.edu.pl/

 

zootechnika strona internetowa